Cele i zadania Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Ośrodki Debaty Międzynarodowej powstały w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1 kwietnia 2013 roku. Założeniem i celem Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest inicjowanie i prowadzenie działań na arenie współpracy międzynarodowej, synchronizacja inicjatyw podejmowanych przez regiony w zakresie współpracy międzynarodowej, zbieranie materiałów, tworzenie baz danych z zakresu współpracy międzynarodowej, uaktualnianie informacji o jednostkach i podmiotach, które realizują w regionach ten zakres tematyczny, prowadzenie debat, spotkań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności regionu wprowadzając tematykę polityki zagranicznej Polski, tworzenie punktów konsultacyjnych, gdzie będzie można uzyskać informacje
w zakresie prowadzonej polityki zagranicznej oraz funkcjonowania UE i na temat członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Głównym celem RODM jest lepsza współpraca pomiędzy Ministerstwem Spraw zagranicznych a samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi oraz włączanie obywateli
i konkretnych grup społecznych do debat w zakresie polityki zagranicznej Polski.

Dodaj komentarz

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - kalkomania - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole