Nowy program Unii Europejskiej na szkolenia i edukację międzynarodową

Oficjalnie podano informację o zatwierdzeniu programu Erasmus plus. W ramach projektu ze wsparcia będzie mogło skorzystać ponad cztery miliony ludzi w realizacji studiów, szkoleń, pracy i wolontariatu za granicami kraju. Program został przyjęty przez Parlament Europejski i jego realizacja rozpocznie się już w styczniu 2014 roku. Założeniem programu jest wspieranie i modernizacja systemów edukacji, praca z młodzieżą i szkolenia w różnych kierunkach kadry wykładowców, nauczycieli trenerów i pracowników edukacji. Organizowane będą praktyki za granicą, dofinansowanie do studiów magisterskich dla 25000 studentów na podwójne studia na różnych uczelniach, dofinansowanie dla placówek szkolenia i przedsiębiorstw oraz na realizowanie projektów partnerskich w dziedzinie sportu. Nowy program łączy programy takie jak „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), „Młodzież w działaniu” oraz pięć międzynarodowych programów współpracy (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z krajami uprzemysłowionymi). 

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole - Wiadomości Wałbrzych