Co kryje się pod nazwą Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe jest to zbiór norm i zasad ustanowiony w celu uregulowania stosunków miedzy państwami, a także pomiędzy organizacjami międzynarodowymi takimi jak na przykład ONZ, WHO, UNESCO itp. Prawo to określa prawa i obowiązki jakie spoczywają na członkach społeczeństwa międzynarodowego i gwarantuje równość wobec prawa i daje taki sam zakres przywilejów wszystkim suwerennym państwom. Podstawowym źródłem prawa międzynarodowego są konwencje zawierane między państwami, a także mogą być czerpane z norm zwyczajowych lub zasad ogólnych prawa uznanych przez kraje cywilizowane. W prawie międzynarodowym istnieją normy bezwzględne. Jest to prawo dotyczące zakazów m.in. użycia siły, ludobójstwa, segregacji rasowej i niewolnictwa i są obowiązujące oraz niezależne od zgody państw. Głównym założeniem i celem prawa międzynarodowego jest pokojowe współżycie państw, narodów i ludów, dążącego do rozwoju
i współpracy. Na straży przestrzegania tego prawa stoją międzynarodowe trybunały, a między innymi Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - kalkomania - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole