Szkolenie „Jak motywować zespół”

Ważnym elementem dobrej pracy zespołu jest odpowiednia motywacja. Każdy menedżer powinien wiedzieć co najlepiej motywuje do pracy jego współpracowników. A jeśli nie jest całkiem pewny, może poszukać odpowiedzi na to pytanie przeprowadzając anonimowa ankietę wśród załogi. Można by przypuszczać, że najlepszą motywacją jest odpowiednie wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Oczywiście jest to dla większości priorytetowa motywacja, jeśli pracownik dostaje pensję porównywalną z innymi na podobnych stanowiskach pracy. Jeśli tak nie jest, obniża się poziom motywacji i w rezultacie możemy stracić cennego pracownika, gdyż znajdzie zatrudnienie w firmach , które docenią jego umiejętności i czas poświęcony pracy. Ale jak wiadomo-pieniądze to nie wszystko i i nie zawsze motywacja pieniężna odnosi skutek. Duża liczba pracowników często oczekuje innych motywacji. Może to być także możliwość awansu w zespole, możliwość doskonalenia zawodowego i rozwój własny, miła atmosfera i dobre warunki pracy przy małym poziomie stresu, prestiż firmy, urozmaicona praca, poczucie stabilizacji oraz często zwracają uwagę na pracę , która pozostawia odpowiednią ilość czasu na życie osobiste.

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - kalkomania - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole