Debata dotycząca emigracji w poszukiwaniu pracy

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego zorganizowało debatę przed wyborami europejskimi 2014 pt. ”W pogoni za pracą”. Tematem debaty było zjawisko emigracji zarobkowej W Polsce jak również
o szansach młodzieży kończącej edukację i wchodzącej na rynki pracy . Dyskutowano także nad uznawalnością polskich kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. W trakcie debaty stwierdzono iż niektóre rejony Polski utraciły w ramach emigracji aż ¼ ludzi w wieku produkcyjnym.
W Anglii pośród polskich emigrantów jest 30 procent ludzi z wyższym wykształceniem, natomiast
w Niemczech 10 procent. Jeśli w najbliższym czasie nie poprawią się warunki pracy, Polska znajdzie się wśród krajów o bardzo wysokim poziomie emigracji i małym przyroście naturalnym, co będzie miało znaczący wpływ na demografię kraju. W debacie wzięło udział blisko dziewięćdziesiąt osób, w tym wielu ekspertów i specjalistów z dziedziny demografii, migracji i świata nauki oraz polityków. Pozytywnym aspektem emigracji jest transfer pieniędzy do rodzin w Polsce, co też poprawia ich sytuację materialną.

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - kalkomania - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole