Szkolenia w zakresie BHP

Szkolenie w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy musi przejść każdy pracownik w każdej firmie, obojętnie czy to jest zakład produkcyjny, punkt usługowy czy nawet najmniejsza firma. Pracodawca na własny koszt zobowiązany jest przeszkolić pracownika i zaznajomić go z zasadami BHP w stopniu wystarczającym do wykonywania pracy na danym stanowisku. W trakcie szkolenia osoba mająca podjąć pracę zostaje poinformowana o zagrożeniach jakie stwarza dane miejsce pracy oraz o obowiązkach
i odpowiedzialności w dziedzinie BHP. Pracodawca ma obowiązek wydania szczegółowych instrukcji w tym zakresie. Pełnią one ważną rolę ostrzegawczą w pracy ze sprzętem znajdującym się na danym stanowisku oraz informują o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą. Taki instruktaż ma odbyć się już na stanowisku pracy i ma składać się czterech etapów. Pierwszy etap to rozmowa z instruktorem drugi etap to pokazanie i objaśnienie przez instruktora czynności jakie będzie wykonywał pracownik
z przestrzeganiem bezpiecznych metod pracy. W trzecim etapie pracownik próbuje sam wykonać pracę pod okiem instruktora i ostatni etap to praca samodzielna jednakże jeszcze pod nadzorem instruktora.

dom seniora wałbrzych - tomograf stomatologiczny Wrocław - kalkomania - lustra przemysłowe - biuro rachunkowe opole